Namen vizualizacije je izboljšanje skupnega razumevanja cilja projekta.