Arhitekturni nadzor poteka tekom vseh faz gradnje objekta in je terminsko dogovorjena prisotnost na gradbišču.