Namen projekta izvedenih del (PID), je pridobitev uporabnega dovoljenja. Vključuje vodilno mapo in vse potrebne načrte in elaborate s popravki, ki so nastali pred ali med gradnjo.