Namen projekta za izvedbo (PZI), je izvedba gradnje. Vključuje vodilno mapo in vse potrebne načrte in elaborate z detajli ali delavniškimi načrti.