Idejna zasnova - IDZ je izris osnovne ideje nameravane gradnje. Namen idejne zasnove je pridobitev projektnih pogojev oziroma soglasij za priključitev pristojnih soglasodajalcev. Vključuje vodilno mapo z lokacijskimi podatki in načrte arhitekture.