Pomoč investitorju pri pripravi tehnične dokumentacije vsebuje pripravo projektne naloge, pridobitev lokacijske informacije, projektnih pogojev in vseh potrebnih soglasij.